Daily Archives: 10.03.2021

Deklaracja dostępności Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma […]
Skip to content