Rekrutacja

NABÓR DO PRZEDSZKOLA W PRZYLEPIE 2021/2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

L.P.Rodzaj czynnościTerminy postępowania rekrutacyjnegoTerminy postępowania uzupełniającego
 W przypadku dzieci już uczęszczających do placówki należy złożyć deklarację o kontynuacji.  
Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego należy wypełnić na stronie http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/  w dniach 8 – 26 marca 2021r.  
8 III 2021 –
26 III 2021r.
—————-
1.Podanie liczby wolnych miejsc w placówkach  

Dostępność informacji:
– tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolach/szkołach lub strony internetowe przedszkoli/szkół
http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/  
31 III 2021r.24 VI 2021r.
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki pierwszego wyboru, do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Wniosek o przyjęcie do placówki należy złożyć drogą internetową wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami przesyłany będzie elektronicznie przez  stronę http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/    
1 IV 2021r. –
30 IV 2021r.
9 VIII 2021-
13 VIII 2021r.
3.Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych  

Uwaga dla rodziców: zakwalifikowany nie oznacza przyjęty  
5 V 2021r.
do godz. 14 00
17 VIII 2021r. –
19 VIII 2021r.
4.Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie pisemnego oświadczenia woli  6 V 2021r. –
10 V 2021r.
23 VIII 2021r. –
25 VIII 2021r.
5.Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych:  
– tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolach i szkołach lub strony internetowe przedszkoli/szkół
– strona naboru: http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/
13 V 2021r.27 VIII 2021r.

Informator dla rodziców

Szczegółowe informacje odnośnie przebiegu procesu rekrutacji znajdują się w załączonym Informatorze dla rodziców.

Skip to content