Rekrutacja

NABÓR DO PRZEDSZKOLA W PRZYLEPIE 2022/2023

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023 w Gminie Kołbaskowo

L.P. Rodzaj czynnościTerminy postępowania rekrutacyjnegoTerminy postępowania uzupełniającego
 W przypadku dzieci już uczęszczających do placówki należy złożyć deklarację o kontynuacji.  
Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego należy wypełnić na stronie http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/  w dniach 28 lutego – 04 marca 2022 r.  
28 II 2022 r.–
04 III 2022 r.
—————-
1.Podanie liczby wolnych miejsc w placówkach  

Dostępność informacji:
– tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolach/szkołach lub strony internetowe przedszkoli/szkół
http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/  
10 III 2022 r.15 VI 2022 r.
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki pierwszego wyboru, do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Wniosek o przyjęcie do placówki należy złożyć drogą internetową wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami przesyłany będzie elektronicznie przez  stronę http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/    
11 III 2022 r. –
04 IV 2022 r.
1 VIII 2022-
09 VIII 2022 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych  

Uwaga dla rodziców: zakwalifikowany nie oznacza przyjęty  
7 IV 2022 r.
do godz. 14 00
12 VIII 2022 r.
4.Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie pisemnego oświadczenia woli  11 IV 2022 r. –
15 I V 2022 r.
16 VIII 2022 r. –
19 VIII 2022 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych:  
– tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolach i szkołach lub strony internetowe przedszkoli/szkół
– strona naboru: http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/
21 IV 2022 r.24 VIII 2022 r.

Informator dla rodziców

Szczegółowe informacje odnośnie przebiegu procesu rekrutacji znajdują się w załączonym Informatorze dla rodziców.

Skip to content