Rekrutacja

NABÓR DO PRZEDSZKOLA W PRZYLEPIE 2023/2024

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024
w Gminie Kołbaskowo

L.P. Rodzaj czynnościTerminy postępowania rekrutacyjnegoTerminy postępowania uzupełniającego
 W przypadku dzieci już uczęszczających do placówki należy złożyć deklarację o kontynuacji.  
Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego należy wypełnić na stronie http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/  w dniach 27 lutego – 03 marca 2023 r.  
27 II 2023 r.–
03 III 2023 r.
—————-
1.Podanie liczby wolnych miejsc w placówkach  

Dostępność informacji:
– tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolach/szkołach lub strony internetowe przedszkoli/szkół
http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/  
10 III 2023 r.15 VI 2023 r.
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki pierwszego wyboru, do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Wniosek o przyjęcie do placówki należy złożyć drogą internetową wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami przesyłany będzie elektronicznie przez  stronę http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/    
13 III 2023 r. –
31 III 2023 r.
31 VII 2023-
04 VIII 2023 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych
wraz ze wskazaniem placówki.
Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkoli mają dzieci: 3,4, i 5 letnie.
 
Dzieciom 6 letnim zostanie zapewnione miejsce

w przedszkolach w razie wolnych miejsc,
a w przypadku braku wolnych miejsc

w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych
w szkołach.

Uwaga dla rodziców: zakwalifikowany nie oznacza przyjęty  
14 IV 2023 r.
do godz. 14 00
11 VIII 2023 r.
4.Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie pisemnego oświadczenia woli  17 IV 2023 r. –
21 IV 2023 r.
14 VIII 2023 r. –
18 VIII 2023 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych:  
– tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolach i szkołach lub strony internetowe przedszkoli/szkół
– strona naboru: http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/
26 IV 2023 r.24 VIII 2023 r.

Skip to content