ul. Rodzinna 1, 72-005 Przylep 91 311 95 10 wew. 41 moncport@kolbaskowo.pl