O nas

 
 • Niesamowita drużyna
 • Jazda konna
 • Wymiana zagraniczna
 • Nasz chór "Dominanta"
 • Koło dziennikarskie
 • Imprezy szkolne
 • Patronat
 • Konferencja
 • Wolontariat
 • Wyrównywanie szans

Aktualności

 • Przedstawienie "Dzień Niepodległości"

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na przedstawienie z okazji “Dnia Niepodległości”, przygotowane przez uczniów Zespołu Edukacyjnego Nr 6, które odbędzie się…

 • Uroczystości w Łężycy

  8 października 2016 r.  odbyły się  coroczne uroczystości pod pomnikiem – mauzoleum zbudowanym ku czci pomordowanych Polaków na Kresach Wschodnich…

 • Składka na radę rodziców wynosi 60zł/na rok od rodziny. Składkę można wpłacać w całości lub w dwóch ratach po 30…

Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości, musi je tylko odkryć

Kartezjusz

Najważniejsze dla nas jest odkrywanie możliwości każdego ucznia i właściwe przygotowanie go do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Odkrywa i rozwija możliwości każdego młodego człowieka oraz inspiruje uczniów do działań twórczych i własnego rozwoju.

Przygotowuje do życia i prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka w świecie i społeczeństwie.

Kreuje postawy patriotyczne, wychowuje w duchu demokracji.

Promuje model zdrowego stylu życia.

Zapewnia bezpieczeństwo i przyjazne warunki do nauki, poprzez wprowadzanie zrozumiałych zasad, norm i reguł współżycia społecznego w szkole oraz ich konsekwentne przestrzeganie i egzekwowanie.

Współpracuje z rodzicami w procesie rozwoju dziecka.

Publiczne Gimnazjum w Przylepie

Dojedź do Nas

„Verba docent exempla tra hunt”
(słowa uczą, przykłady pociągają)
„Non scholae, sed vitea discimus”
(uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia)
Początek strony